Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens

Mange har trodd at urininkontinens er en risikofaktor for angst og depresjon. Gunhild Feldes studier støtter at det også er tvert om: Alvorlig depresjon opptil tredoblet risiko for utvikling av inkontinens hos kvinner.

– Funnene våre styrker at det er underliggende, biologiske faktorer som ser ut til å forklare sammenhengen mellom angst og depresjon og urininkontinens, sier fastlege og forsker Gunhild Felde.

Foto: Karstein Haldorsen

Lisbeth Nilsen

Frilandsjournalist