Sakene som ikke havner hos fylkeslegen

Medisinske feil og mangelfulle vurderinger gjøres hver dag. Økende kompleksitet, størrebevissthet hos pasienter og stadig flere behandlingsmuligheter, bidrar til økt potensial for feil og klager. Det er de spektakulære sakene som havner hos tilsynsmyndighetene og i media: Oversette hjerteinfarkt, forsinket diagnose ved kreft, operasjoner utført på feil ekstremitet. Her er det opplagt at pasienten er misfornøyd og kan fremme en klage. Slike saker er sjeldne sett opp mot omfanget av kontakter i helsevesenet. Tross betydningene for dem det rammer, det er ikke her slaget om folkehelsen står. Feil som gir tap av helse, skjuler seg også i saker hvor pasienten er fornøyd med legen. Dette kan godt være mer vanlig og ha større betydning for folkehelsen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Njål Flem Mæland

Fastlege, rådgivende lege og universitetslektor