Hva kan aksepteres fra leder i Rådet for legeetikk i offentlig debatt?

Tillitsvalgte må tåle kritikk – også lederen i Rådet for legeetikk, men å bli beskyldt for å opptre uetisk som leder er ikke daglig kost. Rådet for legeetikk ønsker å utfordre medlemmene til etisk refleksjon. Det bidrar til at den enkelte lege og legene generelt har tillit. Markedsføring av private legetjenester utfordrer. Rådet arbeider nå med å revidere etiske regler for leger, slik at de blir mer dekkende for moderne markedsføring.

Svein Aarseth

Spesialist i allmennmedisin og i arbeidsmedisin, fastlege og leder i Rådet for legeetikk