Fra kolera til korona

Koleraepidemien i Christiania i 1853 var den største og viktigste koleraepidemien i Norge. Takket være et omfattende kildemateriale kunne legen Lizzie Knarberg Hansen tegne et nesten fullstendig bilde av denne epidemien i sin doktoravhandling i 1986. Avhandlingen er nylig republisert i tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medicinske Selskab.

Figur 1. Kolera gir pasientene en voldsom diaré som kan gi livstruende sjokk og død i løpet av noen timer.

Foto: Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Magne Nylenna

Styreleder i Det norske medicinske selskap og redaktør av Michael

Erlend Hem

Styremedlem i Det norske medicinske selskab og redaktør av Michael