Hedersmannen i Helsedirektoratet:

Det handler om fru Hansen!

Svein Lie intervjuet av Marit Tuv

Å dvele ved problemer har aldri vært Svein Lies favorittsyssel. Det holder å beskrive utfordringsbildet, før oppmerksomheten rettes mot hva som kan være løsningene. Hans evne til å spille på lag med andre for å løse komplekse oppgaver er kommet hele nasjonen til gode under koronapandemien.

Alle foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet