Husk at legemidler kan gi søvnløshet

Vurder alltid legemidler som årsak til søvnproblemer. Søvnløshet er en vanlig problemstilling i allmennpraksis som mange leger opplever som utfordrende å håndtere. Ofte vil legen ikke kunne tilby pasienten en behandling som vil løse problemet helt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Guttorm Raknes

ph.d, overlege RELIS Nord-Norge

Terje Nilsen

master i farmasi, avdelingsleder RELIS Nord-Norge