Bokanmeldelse

Et oppslagsverk

Eli Berg

Petter Giæver
Lungesykdommer
4. utgave
Universitetsforlaget
Oslo 2020
399 sider
ISBN 978-82-15-04279-4

Dette er bokstavelig talt en stor bok – vekt 1,134 kg! Og det er en ruvende bok også faglig sett. Etter mer enn 30 års erfaring som overlege ved lungeavdelingen på hhv. Ullevål og Rikshospitalet – inklusive forskning og undervisning – er det en nestor i faget som her har samlet trådene i lungefaget. Også aller siste nytt innenfor feltet har fått en sentral plass i denne boken, inklusive erfaringene i oppstarten av korona-pandemien i 2020.

Målgruppen for boken er både studenter – medisin og fysioterapi, men også allmennleger og spesialist-kandidater som behandler lungepasienter, kan vi lese av baksideteksten. Allmenn- og samfunnsmedisinere vil neppe sette seg ned for å lese denne boken fra perm til perm i løpet av en helg. Men for et solid oppslagsverk vi har fått i hånden! Boken er skrevet i et flytende og lett språk, pedagogisk lagt til rette på en inspirerende måte, og med veltilpassede illustrasjoner, figurer og bilder som underbygger stoffet. Bokens layout bidrar til at det er enkelt å finne fram til den tematikken man måtte søke etter innenfor lungemedisinen.

Hver sykdomsgruppe er utover i boken behandlet i hoved- og underkapitler på en oversiktlig måte – noe som ikke minst er nyttig når man vil bruke boken som et oppslagsverk. Et stikkordsregister letter søket etter det vi måtte ønske å sette oss inn i.

Atelektase, respirasjonssvikt, astma, KOLS, bronkiektasier, cystisk fibrose, interstitiell lungesykdom, pneumoni, lungeabscess, tuberkulose, lungekreft, lungeemboli, pulmonal hypertensjon, lungeødem, søvnapnoe – dette er noen av temaene som omhandles i hver sine kapitler. Og for ikke å glemme: sjeldne lungesykdommer. Noen undersøkelsesprosedyrer beskrives spesielt i egne kapitler.

Ikke minst spennende – og nyttig – er det å lese om alt vi ikke skal gjøre framover – spesielt når det gjelder ulike behandlinger vi har benyttet for lungeproblematikk i mange år. Her er det interessante og vel dokumenterte nye innsikter som bidrar til at vi kan stole på rådene vi får.

Forfatteren skriver i forordet at «å skrive lærebok i våre dager må være som å løpe etter et tog som går raskere og raskere fra deg.» Men både gjennom teksten og ved referanser til internasjonal forskning viser han at han langt på vei holder tritt med dette toget.

Boken anbefales.