Bokanmeldelse

Obligatorisk lesning

Eli Berg

Marie Haavik, Siri Toven
Ivaretakelse av hjelpere
Universitetsforlaget
Oslo 2020
158 sider
ISBN 978-82-15-03449-2

Tematikken i denne boken er antakelig ikke tilstrekkelig tematisert innenfor grunn-, videre- og etterutdanningen i faget medisin dessverre. Og heller ikke på alle arbeidsplassene våre. Psykologspesialistene Marie Haavik og Siri Toven har mange års erfaring både som klinikere og som kursholdere nettopp innenfor temaet ivaretakelse av hjelpere. Som beskrevet på bokens omslag: «Grunnlaget for et ivaretakende system må være kunnskap om belastningene som finnes i hjelperyrkene, hva som gir risiko for skader, hva som er tegn på slitasje, og hva som beskytter. En hjelper som blir tatt vare på og som tar vare på seg selv, har mindre risiko for å bli syk eller skadet av smerten han eller hun tar inn over seg på jobb.»

Som leger har vi en arbeidshverdag som kan inneholde mye glede: tilliten vi blir vist, all kunnskapen vi får om mangfoldet i livsbetingelser, og om hvordan mennesker mestrer og finner veier i krevende hverdager. Vi får unike innblikk i samfunnet rundt oss, og vi får muligheter til selv å vokse i innsikt og kyndighet gjennom yrkeslivet. Og mange pasienter får god hjelp – ingen tvil!

Men forfatterne av denne boken trekker også fram hva det kan koste å være den som skal bistå mennesker i sykdom, kriser og sorg på en profesjonell måte gjennom et langt yrkesliv. For å si det med få ord: Vi forventes å vise empati, innlevelse, respekt og solid faglighet i en åpen samtale og kyndig behandling. Men dette må vi evne uten å ta med oss alle pasient-situasjonene hjem til vårt liv utenfor jobben. Det er her boken er på sitt aller mest interessante, nettopp ved at forfatterne går inn i ulike situasjoner, både fra egen yrkesutøvelse og fra en rekke fagpersoner som har deltatt på kursene deres. – Litteraturlisten er også solid og omfattende.

Kapitlene dekker en rekke sider ved hvorfor det er behov for ivaretakelse og hvem som skal ivareta hvem. Er det legen selv? Er det kollegafellesskapet? Er det leder på kontoret/avdelingen? Ja, er svaret – alle kan og bør bidra til en kultur med passe åpenhet om både gleder og mer krevende erfaringer. Kanskje er et arbeidsmiljø helsefremmende først når en ivaretakende kultur er tydelig og trygg.

Også egen ivaretakelse er naturligvis sentralt for enhver hjelper. Dette temaet er grundig og nyansert presentert, og med eksempler på situasjoner og forslag til teknikker man selv kan bruke både akutt her og nå og i et lengre tidsperspektiv.

En stor styrke ved boken er at forfatterne tar fram mange ulike situasjoner hvor både en selv og fellesskapet kan bistå med ivaretakelse – kliniske og personlige situasjoner som nok er gjenkjennelige for enhver hjelper, noe til smil og mye til refleksjon. Kort sagt en «jordnær» presentasjon. Og boken er dessuten lettlest.

Jeg står ved overskriften på denne anmeldelsen: Boken bør kunne vurderes som obligatorisk, både for medisinstudenter, for ferske leger og ikke mindre vesentlig: for leger med mange års erfaring – og derav potensiell slitasje. Forfatterne viser solid kjennskap til hva det vil si å være en god hjelper – og det i år etter år – og uten å bli skadet, syk eller vedvarende fortvilet over arbeidshverdagen.

Boken anbefales.