Eilert Sundt og samfunnsmedisinsk arbeid

Teologen og presten Eilert Sundt (1817–1875) var opptatt av hverdagens levevaner for folk flest og levekårene til vanskeligstilte grupper. Hans forskning og formidling supplerer virksomheten til legen og professoren Frederik Holst (1791–1871) som regnes som vår første samfunnsmedisiner. Dagens folkehelsearbeid må bygge på tradisjonene etter dem begge.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons / Oslo Museum, Byhistorisk samling / Foto: Rune Aakvik

Magne Nylenna 

Fagdirektør, Folkehelseinstituttet og professor, Universitetet i Oslo

Camilla Stoltenberg

Direktør, Folkehelseinstituttet og professor, Universitetet i Bergen