Faggruppe for samhandling

Bente Thorsen

Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Samhandlingsoverlege og PKO-leder på Oslo universitetssykehus

NFA’s Faggruppe for samhandling har adventsmøte 1. desember 2020. Digitalt, selvfølgelig. Møteverten har påloggingsproblemer og vi kommer 20 enerverende minutter for seint i gang, men så ser og hører vi hverandre, fra ulike kanter av landet. Fra faggruppen startet opp i 2017, har vi aldri møttes alle samlet. Videomøter var krevende og ustabile i starten, men kvaliteten har gradvis blitt bedre. I året med covid-19 pandemi har vi vært helt digitale. Stort sett går det bra, men altså ikke i dag…