Den norske patologforening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velkommen til kollegahjørnet, Ulla Randen, leder i Den norske patologforening

Ulla Randen

Avdelingsleder, Akershus universitetssykehus HF

1.-amanuensis, Institutt for klinisk medisin UiO

Hvor mange patologer har vi i Norge?

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres felt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Har deres forening diskutert oppgavefordeling mellom patologer og fastleger?

Legeforeningen har kampanjen «gjør kloke valg» for å motarbeide overdiagnostikk. Hva tenker dere om dette?