Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre:

Helsepersonells vurderinger

John Fredrik Askjer

LIS1 i Horten kommune

Per Kristian Hilden

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Anne Kveim Lie

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Illustrasjonsfoto: Colourbox