Liv og død i startgropa av legelivet

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kari Thori Kogstad

Fastlege, Gjerdrum legesenter

k-tkogs@online.no

Den gang da distriktsturnus sto for tur for snart et sølvbryllup sia, sa mannen min «nå må du dra alene. Vi har fulgt etter deg lenge nå, her har vi et nettverk. Du drar og helgependler hit til oss.» Han hadde rett. Vi hadde to barn som var under tre år, født i løpet av knappe to år, og vi hadde bodd tre ulike steder i landet i samme periode.