Appelsintrærne i Valencia

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kristian Jansen

ph.d., spes. allmennmedisin, overlege Sunniva avdeling for lindrende behandling, og sykehjemsetaten i Bergen kommune

jansen.kristian@gmail.com

Våren 2015 skrev jeg på en forskningsartikkel om intervjuer med leger om deres møter med døende pasienter i sykehjem. Dette er en historie fra denne tiden. Om min far og meg i de siste ukene av hans liv. Og om omsorgen ved livets slutt i et internasjonalt perspektiv.