Legerollen – ressurs og risiko

Ingunn Amble

Leder av Villa Sana – seksjon arbeidshelse Modum Bad, ph.d

Karin Isaksson Rø

Lege ved Villa Sana – seksjon arbeidshelse Modum Bad og seniorforsker ved LEFO-Legeforskningsinstituttet, ph.d, spesialist i arbeidsmedisin, MHA

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Leger som opplever at forventninger fra andre og en selv i stor grad overstiger de ressurser og den kompetanse og kapasitet man har til rådighet, vil oppleve stress. Det tåler de fleste godt om det er over kort tid, men dersom energi-ubalansen vedvarer, kan legen utvikle belastningsplager og stressymptomer som på sikt kan gi utbrenthet.