Om død og liv

– kirkelig perspektiv på død, sorg og begravelse

I vår kultur er døden noe man helst ikke snakker om. Samtidig er det viktig for de fleste av oss at kirkegården og gravplassen er et vakkert, stille, fredelig og velstelt sted. I denne artikkelen presenteres prestens og kirkens rolle ved død og begravelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kristine Sandmæl

Prost i Lofoten