Døden

Antall hjemmebesøk ikke avgjørende

– Jeg tror bare det å ha vært hjemme hos pasienten er viktig. Antallet besøk er ikke avgjørende for å få til hjemmedød, mener fastlege Hanne Boksasp Bryn.

Jeg har gitt privatnummeret mitt til pasienter, og det er aldri blitt misbrukt, sier fastlege Hanne Boksasp Bryn ved Halsa legekontor.

Foto: Privat

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist

Hun er opptatt av å snakke med pasienter om muligheten for hjemmedød.

– Veldig ofte har denne samtalen foregått på hjembesøk. Pasienten føler seg tryggere, og jeg synes samtalen blir enklere i en annen setting, hjemme hos pasienten. Ofte vil pasienten ha to planer; de ønsker å dø hjemme, men vil ha sikkerheten i å kunne komme på sykehjem. Og for pasientene handler det også om hva de pårørende orker å stå i, sier Hanne Boksasp Bryn, fast-lege i Heim kommune,

På listen hennes står 700 pasienter, og hun er involvert i tre til fire planlagte hjemmedød i året.

– Er det vanskeligere for fastleger med lange lister å bidra til at pasienter kan dø hjemme?

– Jeg mener dette er realistisk for alle fastleger. Jeg tror bare det å ha vært hjemme hos pasienten er viktig. Antallet besøk er ikke avgjørende for å få til hjemmedød, og behovene hos pasienter og pårørende varierer. Jeg har gitt ut privatnummeret mitt til pasienter, og det er aldri blitt misbrukt. For pasientene har det vært en stor trygghet.

Mulig hinder

Anne Fasting er overlege ved palliativt team i Kristiansund og Molde og leder av Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten. I likhet med Camilla Kjellstadli mener hun fastlegenes arbeidspress kan gjøre det vanskelig å legge til rette for hjemmedød.

– Funnene i den norske studien kan tyde på at hjemmebesøk fra fastlegen vil være viktig for å oppnå større andel hjemmedød. Koordinering rundt døende pasienter kan være svært krevende, og fastlegenes pressede arbeidssituasjon kan være et hinder for både hjemmebesøk og god samhandling, sier Fasting, som er spesialist i allmennmedisin.

– Koordinering rundt døende pasienter kan være svært krevende, sier overlege Anne Fasting, leder av Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten.

Foto: Lisbeth Nilsen

Redde

Hanne Boksasp Bryn mener et godt samarbeid innad i kommunene er den viktigste faktoren for at flere alvorlig syke kan få dø hjemme.

– Jeg har samarbeidet godt med hjemmesykepleien, og vi er ofte på hjemmebesøk sammen. Jeg får også god støtte fra palliativt team ved sykehuset i Kristiansund. Det gjør meg tryggere at jeg ikke står helt alene. Å være involvert ved livets slutt hos pasienter gir meg mye som fastlege, og pårørende forteller at det betyr mye for dem. Jeg tror noen fastleger er redde for å kaste seg ut i det. Men jeg mener vi får kompetanse ved rett og slett å gjøre det, sier Hanne Boksasp Bryn.