Diagnose: Død

Døden diagnostiseres på ulike måter, avhengig av hvilken kontekst den foregår i. Men under dette ligger, litt ubevisst, en felles, cerebrosentrisk dødsdefinisjon. Vi leger bør ta oppgaven med å diagnostisere død på alvor.

Illustrasjonsfoto: Colourbox (manipulert)

Morten Horn

Spesialist i nevrologi, medlem av Legeforeningens råd for legeetikk