En tid for å leve, en tid for å dø, en tid for å gi slipp

Palliasjon handler i stor grad om prosess og relasjoner. I prosessen legger en vekt på hva en kan gjøre noe med og å gi slipp på det som en ikke kan gjøre noe med.

Illustrasjonsfoto: Colourbox (manipulert)

Aart Huurnink

Overlege kommunalt palliativt team, Stavanger kommune