Resolusjon om medisinsk overaktivitet i livets sluttfase

Legeforeningens faglandsråd vedtok nylig en resolusjon som tar til orde for nyansert og formålstjenlig behandling i livets sluttfase, med sikte på å unngå overbehandling.

Tom Sundar

Leder for Norsk samfunnsmedisinsk forening