RELIS

Infliksimab og samtidig vaksinering

RELIS database 2020; spm.nr. 13940, RELIS Vest. (www.relis.no)

Spørsmål

Allmennlege spør angående en pasient som får infliksimab grunnet inflammatorisk leddsykdom. Det skal da ikke gis levende vaksiner. I forbindelse med reise anbefales boosterdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, for eksempel Boostrix Polio. Er dette OK?

Svar

Boostervaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio inneholder kun inaktiverte (ikke-levende) vaksinekomponenter (1a). Slike vaksiner (Boostrix Polio, Repevac, Tetravax) kan altså gis til pasienter som behandles med immunsuppressive legemidler, som infliksimab. Vi har ikke funnet informasjon om noen spesielle forholdsregler.

Generelt gjelder at inaktiverte (ikke-levende) vaksiner ikke innebærer noen økt risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar, men effekten av vaksinene kan bli mindre enn hos immunfriske. Responsen mot difteri-, tetanus- og inaktivert poliovaksine oppgis imidlertid ofte å være god (1b). Det er holdepunkter for at biologiske legemidler kan føre til dårlig respons på vaksiner, men kunnskapen om det er begrenset. Mistanke om risiko for dårlig vaksinerespons utgjør ikke kontraindikasjon mot en vaksine som er indisert (1c).

Referanser

  • 1.

    Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka). a: Immunitet og hvordan vaksiner virker (Sist oppdatert: 17. oktober 2019), b: Vaksinasjon ved immunsvikt (Sist oppdatert: 19. februar 2020), c: Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler (Publisert: 5. februar 2018). www.fhi.no/