Spørsmål om biologiske legemidler

Stadig flere biologiske legemidler kommer på markedet og RELIS mottar jevnlig henvendelser knyttet til disse. Her har vi plukket ut noen eksempler. Ved søk på www.relis.no kan du finne svar på en rekke spørsmål knyttet til dette spennende feltet.

Trond Trætteberg Serkland

konstituert overlege i klinisk farmakologi, RELIS Vest

Tina Bakkebø

cand.pharm og rådgiver, RELIS Vest

Betegnelsen «biologiske legemidler» viser til at virkestoffene er fremstilt av levende organismer, vanligvis bakterier eller dyreceller. Disse legemidlene skiller seg fra de konvensjonelle, syntetiske legemidlene blant annet ved at molekylene er større og mer komplekse, og at den molekylære strukturen kan variere grunnet naturlige variasjoner i produksjonsprosessen.

De biologiske legemidlene ble tradisjonelt tilvirket ved opprensing av biologisk materiale fra dyr eller mennesker. Eksempler er vaksineproduksjon i starten av 1900-tallet og utvinning av insulin fra bukspyttkjertelen til svin fra 1920-tallet. Fra 1980-tallet har rekombinant DNA-teknologi gjort seg gjeldende som et verktøy i legemiddelutviklingen, og dette er nå den dominerende metoden.

De siste 20 årene er det innen den sistnevnte kategorien lansert et stort antall legemidler som er monoklonale antistoff, der virkestoffene har fått navn som ender på «-mab». Disse legemidlene har fått en svært stor, og økende, betydning innenfor stadig nye fagfelt.

Vi ser i henvendelser til RELIS at det er mange spørsmål knyttet til disse legemidlene. Mange spørsmål er knyttet til bruk under graviditet og amming. RELIS skrev derfor i fjor en artikkel der dette omtales (1). Under har vi klippet inn tre nylige saker fra RELIS og våre svenske kollegaer i ULIC i Uppsala (oversatt), som illustrerer noen grunnleggende aspekter som er relevante i bruken av biologiske legemidler: Hvordan omsettes egentlig de legemidlene som er monoklonale antistoff i kroppen? Hva ligger i uttrykket «biotilsvarende» legemidler? Og hva med vaksiner til pasienter som står på et immunsupprimerende biologisk legemiddel?

Vi håper dette er noen nyttige innspill i arbeidet med å holde oversikt i dette raskt voksende feltet. Om det er konkrete problemstillinger du står i som behandler, er selvsagt RELIS tilgjengelig for videre rådslagning og rådgivning.

Referanser

  • 1.

    Widnes S, Erdal H. Biologiske legemidler ved graviditet og amming – en oppdatering. Norsk Farmaceut Tidsskr 127(5): 27–9.