Bokanmeldelse

Trygge hender

Kjell-Arne Helgebostad

Jette Led Sørensen, Marianne Johansen, Tom Weber og Bent Ottesen (red.)

Ars pariendi.

Håndgreb og akut behandling ved fødsler

Munksgaard2. utgave, 2020

Fødsler kan være fantastiske, men også fryktinngydende. Alle legevakter har minst en dramatisk lokal fødeanektode, på Røst går det gjetord om da doktor Broch med stoisk ro og heroiske håndgrep forløste et barn i ambulanseflyet. Den lille jenta kom til verden midt over Vestfjorden, med skulderen først. Leger, spesielt de av oss som jobber langt fra sykehus, kan få høy puls bare av tanken på «akut behandling ved fødsler». Kan 2020-versjonen av professor Dyre Trolles legendariske lærebok fra 1964 dempe vaktangsten?

I forordet uttrykker forfatterne et håp om å bidra med en oppdatert, nyttig og praktisk anvendelig oppslagsbok. Dette har de klart på en veldig god måte, spesielt imponerende er de mange tydelige tegningene. Med perfekt balanse mellom enkelhet og anatomisk presisjon bidrar tegner Randi Iversen til oversikten som kjennetegner hele denne boka. Særlig er håndgrepene forbilledlig fremstilt, fødselshjelperens hanskekledde hender fremstår målrettede, omsorgsfulle, tålmodige og trygge. Sammenstilt med klare instrukser og oversiktlige punktlister gir de leseren ro og mestringstro. Språket er generelt klart og konsist og det er lett å finne fram i boka.

Enkelte temaer som keisersnitt og måling av blodgassverdier i navlesnoren er åpenbart ikke så aktuelle for allmennleger, men det meste av boka kan være relevant lesning for legevaktspersonell. Kommunikasjonsmodellen ISBAR, som brukes på mange norske sykehus og legevakter, forklares på en god måte med illustrerende eksempler. Tabellen med referanseverdier for blodprøver gjennom graviditeten øker bokas bruksverdi.

Håndgrep og andre ferdigheter som inngår i kunsten å føde (ars pariendi) lærer man selvsagt best gjennom praktisk, veiledet trening på en fødeavdeling eller på en anatomisk modell. Dette er imidlertid ikke alltid mulig å få til. Ordet kokebokmedisin har blitt brukt på en nesten nedsettende måte, men denne boka er et eksempel på at en samling av gode og lettleste oppskrifter kan være svært nyttige, spesielt for dramatiske situasjoner som ikke forekommer så ofte. Legekontoret kjennes faktisk litt tryggere med Ars pariendi i hylla.

Boken foreligger også i digital utgave https://arspariendi.digi.munksgaard.dk/