Klargjørende for dødshjelpdebatten!

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Spesialist i allmennmedisin og kompetanseområde palliativ medisin