Klargjørende for dødshjelpdebatten!

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Spesialist i allmennmedisin og kompetanseområde palliativ medisin

Morten A. Horn, Daniel Joachim H. Kleiven, Morten Magelssen

Dødshjelp i Norden?

Etikk, klinikk og politikk

309 sider.

NOASP: Nordic Open Access Scholarly Publishing, Cappelen Damm akademisk, 2020

ISBN: 9788202677640

Paperbackutgave NOK 329,- eller gratis på nett.

Aktiv dødshjelp diskuteres stadig, med sterkt engasjement fra både tilhengere og motstandere av legalisering. Debatten preges av sterke følelser og mange enkeltskjebner som berører og vekker empati. Trender og verdier i tiden er i endring og er med på å forme holdninger. Flere mennesker i Norge er positive til legalisering av dødshjelp nå enn for 20 år siden, selv om helsepersonell fortsatt er betydelig mer tilbakeholdne enn den generelle opinionen.

Selv har jeg ofte kjent på frustrasjon i dødshjelpdebatter, både som tilhører og deltaker. Hva snakker vi egentlig om? Hvilke argumenter teller? Hvorfor snakker vi forbi hverandre?

Etter å ha lest denne boka har jeg fått bedre forståelse for, og innsikt i, problemstillingene rundt dødshjelp, og jeg tror jeg kan delta i debatten på en ryddigere måte enn før.

Boka er en samling av artikler som belyser temaet dødshjelp fra forskjellige vinkler. Modeller fra bl.a. Nederland, Canada og Oregon i USA belyses, hvordan dødshjelpen der startet og utviklingen fram mot dagens praksis. Hva kan vi lære av andres erfaringer på godt og vondt? Hva skjedde underveis?

Et annet interessant hovedtema er hvordan dødshjelp begrunnes. Autonomi og barmhjertighet (uutholdelig lidelse) er to hovedlinjer. Ingen av dem er lette, verken å definere eller avgrense. Er det i det hele tatt mulig å lage en lov som både er rettferdig, forsvarlig og entydig?

Kan fullgod lindrende behandling fjerne behovet for dødshjelp? Jeg arbeider selv med lindrende behandling, og dette er en spennende tilnærming jeg gjerne hører mer om!

Boka gir god hjelp til etisk refleksjon over kompliserte temaer. Hva vil det bety for forholdet mellom pasient og lege hvis legen skal lindre i dag og gi dødshjelp i morgen? Hva vil en dødshjelpslov bety for synet på svakhet, lidelse og hjelpeløshet? Hva er et verdig liv?

Forfatterne legger ikke skjul på at de ikke ønsker at aktiv dødshjelp skal bli lov i Norge. De faller imidlertid ikke for fristelsen til å gå i «skyttergravene», men klargjør begreper og argumentasjon alle kan ha nytte av, uansett ståsted.

Som forventet er boka både grundig og saklig. At den samtidig er spennende og drivende å lese var kanskje litt mer uventet. Denne boka er rett og slett spennende lesning på tross av en litt grå forside (ja, ja, grønn, da) og at den mangler illustrasjoner.

Boka henvender seg til alle som interesserer seg for temaet, fra vanlige samfunnsengasjerte borgere til aktive deltakere i faglige og politiske prosesser. Språket og argumentasjonsrekkene krever en viss akademisk skolering, men egentlig ikke spesifikk faglig forhåndskunnskap.

Flere av artiklene er på dansk og svensk. Her kunne jeg ønsket meg norsk oversettelse.

Denne boka ser kanskje umiddelbart litt tung ut å ta fatt på, men den er absolutt leseverdig, givende og spennende. Et «must» for fagfolk involvert i liv- og død-problematikk, journalister, politikere og alle engasjerte dødshjelpsdebattanter!

Boka anbefales på det varmeste!