Etterlatte

Hjelp til å kunne hjelpe

Illustrasjonsfoto: Colourbox

«Bereavement Care in the Wake of COVID-19: Offering Condolences and Referrals» er tittelen på en artikkel av amerikanske klinikere og forskere. De gir råd til legekolleger om hvordan etterlatte kan møtes, og hvordan et eventuelt behov for helsehjelp kan avdekkes. CARE-modellen, Communicate compassionately, Assess risk for acute bereavement challenges, Refer when appropriate, and Educate about resources, gir konkrete forslag til hva legen kan si. Forfatterne viser til at rådene er basert på årelang forskning og klinisk erfaring, selv om det ikke er dokumentert at anbefalingene gir et bedre utfall.