Fastleger og sykehusleger

Ikke samstemt kommunikasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I hvilken grad informerer sykehusleger fastlegene om hva pasienter, som utskrives med en dårlig prognose, ønsker av videre behandling og omsorg? Det er en av problemstillingene nederlandske forskere har sett på. Nær 84 prosent av sykehuslegene svarte at de alltid eller ofte gir fastlegen denne typen informasjonen, men bare 29 prosent av fastlegene mente de alltid eller ofte ble informert. Artikkelforfatterne fant også at de fleste legene i studien, hvorav 259 var allmennleger, mente de kunne anslå forventet levetid til alvorlig syke pasienter. Hos pasienter med forventet levetid på under ett år, svarte tre av fire leger at de snakket med pasienten om hva de ønsket. Leger som var skolert i palliativ omsorg, gjorde dette i større grad enn mer utrente leger.