Leder

Memento mori

Illustrasjonsfoto: Colourbox (manipulert)

Jan Håkon Juul

I skrivende stund er det allehelgensdag, og i går kveld var det allehelgensaften, eller all hallows eve (halloween). Opprinnelig var dette en keltisk folketro, at akkurat denne kvelden var det kortere avstand mellom vår verden og de dødes verden, slik at vi kunne merke de dødes nærvær. Kirken minnes alle døde og ikke minst alle navnløse helgener. Det er en fin skikk å bruke allehelgensdag til å minnes sine kjære og sette lys på gravene.

Det faller naturlig å tenke på døden i denne årstiden. Høsten er langt framskredet, planter visner og dør og vi blir minnet på at livet en gang skal ta slutt.

I dette nummeret av Utposten berører vi tema døden fra forskjellige vinkler. Vi får innblikk i kirkens arbeid med døden, i artikler av prost Kristine Sandmæl i Lofoten og prest Odd Eidner i Bodø. De gir oss den viktige påminnelsen om at døden er en naturlig del av livet. Vi må unngå å se på døden som noe unaturlig, men lære oss å håndtere det som en gang skal skje med oss alle, memento mori! I pandemien som er over oss, blir vi daglig presentert dødstall fra koronainfeksjon, som minner oss om hvor skjørt livet er. Vi kan lese om det viktige arbeidet som blir gjort for at pasienter skal få dø hjemme. Dessverre involverer fastleger seg i mindre og mindre grad. Dette kan du lese om i intervjuet med Camilla Kjellstadli, som har disputert på tema hjemmedød. Vi håper at dette temanummeret skal hjelpe deg og øke din kompetanse i palliasjonsarbeid, både de etiske aspektene ved dette, men ikke minst praktiske metoder for en verdig palliasjonsbehandling inn mot livets avslutning. Artikler om barnepalliasjon får du av Catharina Dørumsgard og palliasjon generelt av Aart Huurnink.

Du kan også lese om dødsdiagnostikk. For diagnosen skal settes, men er det så enkelt? Nevrolog Horn forklarer oss at døden diagnostiseres på ulike måter avhengig av konteksten. Hans oppford-ring er å ta dødsdiagnostikken på alvor, verdsette oppgaven som samfunnet har gitt oss og den tillit som ligger i dette.

Døden er et alvorlig tema. Jeg håper du vil ha nytte av dette temanummeret. Vi har alle noe vi kan lære. Også om døden.

God lesning!