Tilbake til røttene

Organisering av heldøgns kommunal legevakt i Steigen kommune

Organisering av et forsvarlig og bærekraftig legevakttilbud i Distrikts-Norge er en meget krevende øvelse, og er preget av en dragkamp mellom ønsket om en tjeneste av høy kvalitet med nærhet til befolkningen, og samtidig en bærekraftig vaktbelastning for de involverte legene.

Steigentunet med Kråktinden i bakgrunnen.

Foto: Gjert-Are Valberg

Einar Stødle

Kommuneoverlege og fastlege i Steigen kommune