Tommel opp for leveransekrisen

Å være fastlege synes jeg ofte får fram det beste i oss – en kontinuerlig oppøving i og krav om leveranse av avansert medisin: empati, grensesetting, dobbel- eller trippelroller, skjønnsforvaltning, oppdatering, improvisasjon, kommunikasjon, utholdenhet og raushet.

Illustrasjon: Marit T. Moseng

Harald Sundby

Fastlege, Kalvskinnet legesenter, Trondheim