Varighet av antibiotikakurer i allmennpraksis – kort er godt?

Antibiotikaresistens er på fremmarsj både nasjonalt og globalt. Fremtidens folkehelse avhenger av vår felles innsats mot antibiotikaresistens, og begrensing av antibiotikaforbruk er et essensielt steg på veien. Da er det viktig å ikke bare avstå fra antibiotika når det ikke er indikasjon, men også å forskrive så korte kurer som forsvarlig er.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ruth Davey Eig

Lege og rådgiver, Antibiotikasenteret for primærmedisin

Sigurd Høye

Allmennlege, førsteamanuensis og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin