Kan vi oppnå mer læring etter de vonde hendelsene?

Den nyopprettede Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke noen av de alvorligste uønskede hendelsene i helse- og omsorgssektoren. Målet er at vi gjennom samarbeid med helsetjenesten kan høste kunnskap som kan bidra til forebygging.

Rapportene fra Ukom publiseres på deres nettsted www.ukom.no

Pål Iden 

Leder av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten – Ukom