5 kjappe om Felleskatalogen og graviditet∕amming

RELIS får hyppig henvendelser som gjelder bruk av legemidler ved graviditet og amming, både fra helsepersonell og fra gravide/ammende via Trygg Mammamedisin. Vårt inntrykk er at mange har lest i Felleskatalogen eller i pakningsvedlegg, og sett at legemidlet ikke bør brukes under graviditet/amming, eller kun bør brukes «med forsiktighet».

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sofia Frost Widnes

Cand.pharm., ph.d, RELIS Vest

Kristine Heitmann

Master i farmasi, ph.d, RELIS Vest