Gode henvisninger til rett bildediagnostisk undersøkelse

Unngå unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Det er hovedbudskapet i en pågående bevissthetskampanje om rett bruk av bildediagnostikk fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Figur: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Eva G. Friberg

Fagdirektør medisinsk strålebruk, avdeling strålevern og måletjenester, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)