Korsryggsmerter– tid for å endre praksis

Internasjonale forskere slår alarm. 29 av verdens ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rikke Munk

PT, ph.d-stipendiat, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet

Kjersti Storheim

Professor, PT, ph.d, Forsknings- og formidlingsenheten for mus- kelskjeletthelse (FORMI), Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet

John-Anker Zwart

Professor, MD, ph.d, Avd. for forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo

Jan Hartvigsen

Professor, DC, ph.d, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark

Trygve Skonnord,

MD, ph.d-stipendiat, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, Universitetet i Oslo

Ørjan Nesse Vigdal

PT, ph.d-stipendiat, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet

Margreth Grotle

Professor, PT, ph.d, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universitetssykehus

Takk til: Rachelle Buchbinder, Nadine Foster, The Lancet Low Back Pain Series Working Group og OsloMet – storbyuniversitetet