Levende kart over covid-19-forskning

Behovet for rask tilgang til pålitelig kunnskap om et nytt virus og en ny klinisk tilstand har utfordret de tradisjonelle, vitenskapelige publiseringsformene under koronapandemien. Folkehelseinstituttet har etablert et eget prosjekt for å samle og kategorisere forskning om covid-19 til hjelp for beslutningstakere og produsenter av systematiske oversikter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Magne Nylenna

Fagdirektør, Folkehelseinstituttet. Professor II, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo