Kurs

Kan motiverende intervju læres som podcast?

Herman Egenberg startet en podcast som et hobbyprosjekt mens han ventet på å få begynne i turnus i 2018. Etter hvert fikk han støtte fra Helsedirektoratet, og til nå har 25 000 lyttere hørt på kurs i motiverende intervju (MI).

Podcastillustrasjon: Colourbox

Kjell-Arne Helgebostad

Utpostens redaksjon

– Jeg har alltid vært glad i å høre på podcast, men hadde ingen erfaring med podcast eller radio før jeg begynte med dette, sier Egenberg til Utposten på telefon fra Sofienbergparken i Oslo. Utgangspunktet var veldig god undervisning på medisinstudiet i Oslo om motiverende intervju.

– Vi ble delt opp i små grupper og fikk prøve teknikken to og to mens vi hadde en veileder til stede, forteller 33-åringen. Teknikken motiverende intervju ble utviklet på 80-tallet av psykologene Miller og Rollick for å hjelpe pasienter med rusproblemer, men kan også benyttes for å støtte og veilede mennesker gjennom andre endringsprosesser.

– Jeg hadde lyst til å lære meg MI-teknikken ordentlig ved å intervjue tilfeldige folk om tilfeldige ting. Det startet med venner og kjente, etter hvert ba jeg folk om hjelp til å finne gjester. Med støtte fra Helsedirektoratet fikk jeg laget et kurs i fire deler sammen med gestaltterapeuten Solveig Høegh-Krohn.

Dere bruker begrepene motiverende intervju eller MI-samtale. Hvordan skiller dette seg fra en vanlig støttesamtale hos fastlegen?

– Jeg vil si at de har mye til felles. Er du god på den gode, gamle støttesamtalen, har du kommet veldig langt. De grunnleggende prinsippene er veldig like. Du bør være varm og nysgjerrig og vise empati. Et av hovedpoengene er å holde tilbake impulsen til å gi velmente råd, den såkalte hjelperefleksen eller korrigeringsrefleksen. Du skal klare å få pasienten til å prate i stedet for å prate selv. Hvis noen har mistet moren sin og er helt knust, har man ofte veldig lyst til å si: «Dette går over, om tre uker vil du føle deg bedre.» Men det er ikke det pasienten trenger.

Egenberg beskriver seg selv som en ivrig fyr og forteller at han må ta seg selv i dette hver dag. Da er det fint å ha en metodikk.

– Før jeg tar pasienten inn på kontoret, skriver jeg ned hva jeg vil gjøre i samtalen: Utforske ambivalens, mestringstillit, fremme endringssnakk. Når jeg bruker et minutt på å forberede meg, blir det enklere å gjennomføre et ordentlig motiverende intervju, og ikke bare hoppe på det pasienten kommer med.

Krever det et strukturert terapiopplegg, eller kan teknikkene også brukes i små drypp?

Jeg misunner ofte allmennlegene som har muligheten til å følge opp pasientene over tid. Nå jobber jeg i akuttpsykiatrien. Som på podcasten kan jeg ha lange samtaler med folk, men jeg har begrenset mulighet til å følge dem opp. Ofte tenker jeg at jeg skulle gjerne hatt fem minutter om to uker og to minutter om fire uker. Endringer tar tid og krever tålmodighet. Jeg misunner fastlegenes mulighet til dette. Jeg tror at fastlegen virkelig kan støtte og påvirke folk i endringsprosesser.

En misforståelse om MI er at legen skal stå der og heie og motivere, men det er veldig viktig at ting skal gå i pasientens tempo. Det er faktisk mer effektivt hvis man er tilbakelent og lyttende og tar det med ro. Hvis legen stiller krav av typen «da prøver vi uten røyk til neste gang», kan pasienten få en motreaksjon. Pasienten kan også oppleve å skuffe legen, og vil helst ikke komme tilbake hvis han har gått opp i vekt eller gått på en ny smell.

Teknikken er kognitivt krevende, er dette bare noe for de ressurssterke?

– Jo mer ressurssterk du er, jo mer kan du få ut av et motiverende intervju. Sånn sett er det ikke som en tablett som kan gis til alle. Hvis jeg blir en flinkere terapeut, vil jeg i større grad klare å hjelpe pasienten, uavhengig av hvor oppegående pasienten er. Jobber du med psykisk utviklingshemmede eller barn, trenger de ikke motivasjon, men rammer. All endring må starte hos pasienten.

Dette blir ikke en måte å skylde på pasientene selv for problemer deres?

– Det er uansett pasientens ansvar å løse sine egne problemer. Grunnen til at jeg bruker MI er ikke at jeg ikke vil ta ansvar for pasientens problemer, men fordi det er en effektfull metode.

Hvordan har responsen vært?

– Kjempebra! Det har vært overraskende høye lyttertall, og det var hyggelig med en positiv anmeldelse i Tidsskriftet. Det er spesielt hyggelig når folk sier de har brukt MI og opplevd at det funker.

https://podcasts.apple.com/no/podcast/motiverende-intervju/id1349790082