Motiverende intervju

Motiverende intervju er et spesifikt verktøy innen kommunikasjon hvor engasjere, fokusere, fremkalle og planlegge for endring er prosesser som inngår. Samtalemetoden er spesielt velegnet i den allmennmedisinske konsultasjonen. De første elementene er lette å tilegne seg, men for å bli god, må man trene.

Motiverende intervju er en spesielt egnet metode i allmennmedisinsk konsultasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Thomas Mildestvedt

Fastlege Minde Medisinske Senter og førsteamanuensis faggruppe for allmennmedisin, Universitetet i Bergen