Overbehandler og feilbehandler korsryggpasienter

For mange ryggpasienter får medisiner og opereres. Det til tross for at et stort antall internasjonale studier viser at førstevalget heller bør være pasientinformasjon og råd om å forbli aktive.

Lege og ph.d-stipendiat Trygve Skonnord mener det er på høy tid fysioterapeuter og leger får mer kunnskap om hvordan ryggproblemer skal behandles.

Foto: Stian Ormestad/ReAvisa

Irene Mårdalen

Journalist, Fysioterapeuten