Lyrikkstafetten

Tilbake til drømmen om bedre tider

Fra Ulvik, der Olav H. Hauge bodde hele sitt liv.

Foto: Morten Hernæs

Kristine Brenden

Jeg fikk utfordringen av min fine kollega Gro Henriksen som jeg har vært så heldig å få vikariere for. Det har vært et spennende år, og jeg har lært mye om livet som Oslo-lege. Nå vil jeg sende stafettpinnen videre til gamle trakter i Møre og Romsdal, og jeg utfordrer derfor min tidligere og dyktige veileder Thomas Bulling.

Diktet jeg har valgt er spesielt viktig denne sommeren. Vi er fortsatt i en pågående pandemi, og vi møter mange pasienter som enten har mistet noen de er glad i, mistet livsgrunnlaget sitt, eller går usikre tider i møte av andre grunner. Vi fastleger er ofte med på å hjelpe disse pasientene med å finne veien tilbake til drømmen om bedre tider. Jeg tror derfor de aller fleste kan kjenne seg igjen i diktet til Olav H. Hauge «Det er den draumen».

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.