Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn

Seksuelle dysfunksjoner som følge av antidepressiva, antipsykotika eller andre legemidler er velkjente bivirkninger.

Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto

Henning Økland

Spesialist i Indremedisin og Geriatri. Spesialrådgiver
RELIS Sør-Øst legemiddelinformasjonssenter
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet