1603 – den offentlige helsetjenesten i Norge startet med en lege fra Bergen

Etter en heroisk kamp mot pest i Bergen ble doktor Villads Nielsen Adamsen (1564–1616) fra Randers i Danmark i 1603 utnevnt til stadslege og lønnet av kongen av Danmark. Han var praktiserende lege i Bergen fra 1599.

Bergen på Villads Nielsen Adamsens tid.

Illustrasjon: «Scholeusstikket» 1580, Hieronymus Scholeus. Foto: Svein Skare. Eier: Universitetsmuseet i Bergen (B 1332)

Harald Siem