Hun leser norske studier med falkeblikk

Scandinavian Journal of Primary Health Care får opptil 260 manuskript hvert år. De færreste blir publisert.

– Typisk må forskerne sende inn redigerte manus opptil flere ganger før de kan bli godkjent, forteller Anja Brænd, assisterende nasjonal redaktør i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Alle foto: Lisbeth Nielsen

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist