Back to basic – Basiskompetanse satt i system

Primærhelsetjenesten stilles stadig overfor nye krav om å løse oppgaver som tidligere ble håndtert i spesialisthelsetjenesten. Dette øker behovet for høyere kompetanse i primærhelsetjenesten.

Francis Odeh

ph.d, kommuneoverlege i Bodø og spesialist i nevrologi

Med iverksettelse av Samhandlingsreformen i januar 2012, fikk kommunene et større ansvar i å gi tjenester nærmere folks bosted, og spesialist- og primærhelsetjenesten skulle inngå forpliktende samarbeidsavtaler.