Hjemmesykepleie

Manglende oppfølgingsbehov

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Informasjon om psykososiale behov og fremtidig behov for oppfølging er sjelden lett tilgjengelig for hjemmesykepleiere som jobber med eldre over 65 år. Data fra en nasjonal web-undersøkelse blant 1612 sykepleiere viser at henholdsvis 4,5 prosent og 6,7 prosent at denne typen informasjon alltid eller veldig ofte var tilgjengelig. Til sammenligning svarte nær 43 prosent at opplysninger om medisiner alltid eller veldig ofte var tilgjengelig, og én av fem svarte det samme på informasjon om de eldres medisinske tilstand. Tilgjengeligheten på opplysninger hadde sammenheng med hvor godt sykepleierne vurderte samarbeidet med fastlegene. Forskere fra Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik står bak funnene som er publisert i BMC Health Services.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32450876/