Diabetes-team

Lite samhandling

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Seks fastleger, tre sykepleiere og to helsesekretærer, som inngikk i fem ulike diabetes-team, er intervjuet av stipendiat Monika Sørensen ved Oslo Met. I konklusjonen skriver forfatterne at det ikke ble lagt så mye vekt på teamarbeid; sykepleierne og sekretærene jobbet selvstendig. Ingen av legekontorene brukte pleieplaner for å involvere pasientene. Mens fastlegene mente at diabetes-teamene hadde ført til bedre struktur og kontinuitet, la sykepleierne og helsesekretærene mer vekt på betydningen av å lytte til pasientene og gi informasjon og støtte. Funnene er publisert i siste utgave av Scandinavian Journal of Primary Health Care.