Konsultasjoner

Stiller færre spørsmål

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Allmennlege-pasienter stilte færre spørsmål til legen sin i 2016 enn i 2007. Det finner i hvert fall nederlandske forskere, som hadde forventet et stikk motsatt resultat. Gjennomsnittlig varighet på konsultasjonene hadde derimot økt. Og mens allmennlegene tidligere svarte på medisinske spørsmål, hadde pasientene i 2016 oftere spørsmål knyttet til mer praktiske, ikke-medisinske problemstillinger. Dette gjaldt særlig pasienter med lav utdanning. Studien bygger på analyser av 423 videoopptak fra konsultasjoner, og resultatene stod på trykk i Patient Education and Counseling i juni (Meijers et al).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31983476/