Pasienten og legen

Hvem treffer blink?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ville du trodd at pasienten var bedre enn deg som lege til å anslå langtidsrisikoen for sykdom forårsaket av høyt blodtrykk? Svenske forskere har undersøkt problemstillingen. De fant at legene overvurderte sannsynligheten for hjerte- og karkomplikasjoner – mens pasientene var nærmere sannheten ut ifra faktisk situasjon ti år senere. Den reelle risikoen for hjertesvikt viste seg å være 15 prosent. Her traff pasientene nesten blink, med 14 prosent, mens legene trodde risikoen var 24 prosent. Pasientenes gjennomsnittlige beregnede risiko for hjerteinfarkt var på 16 prosent og legenes på 26 prosent. Den reelle risikoen var åtte prosent. Legene var derimot flinkere til å estimere risikoen for død. Både pasienter og leger hadde problemer med å skille mellom lav- og høyrisikopasienter etter korrigering for alder og kjønn. Studien, fra nyeste utgaven av Scandinavian Journal of Primary Health Care, ble gjennomført for noen år tilbake da legene i Sverige ikke hadde tilgang til digitale verktøy for risikoberegning.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1753345