Med 10-kilos mobil, gonoré-krøll og snill ØNH-lege: Distriktslege i Bygland i 1970- og 80-åra

I dei fire Setesdals-kommunane med 8000 innbyggarar – og 18 mil frå sør til nord – var det til saman 4,5 legestilling då eg som 29-åring begynte som einelege i Bygland kommune i 1977. I dag arbeider det 12 legar i Setesdal.

Vidar Toreid

Pensjonert kommuneoverlege og allmennlege, men fortsatt ofte vikar i grannekommunar. Er i tillegg leiar i Setesdal Sogelag

Vidar Toreid i dag, men med mobil og batteri frå 1979