Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Gry M. Grøneng

Prosjektleder

Richard White

Statistiker og webansvarlig

Gunnar

Statistiker og webansvarlig

Folkehelseinstituttet har lansert en webside der kommuneoverleger og fylkesleger kan få oversikt over koronavirus, samt luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner på nasjonalt, fylke- og kommunenivå: https://spuls.fhi.no/

Formålet med Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er å ivareta noen av kommuneoverlegens behov i det kommunale smittevernarbeidet. Dette kan være spesielt aktuelt for å følge med på covid-19 i sin kommune nå som man gradvis gjenåpner samfunnet.

Antall covid-19 meldinger til MSIS og andel konsultasjoner for covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) på legekontor og legevakt.

Graf: data fra NorSySS og MSIS

Symptomer og datakilder

  • Covid-19 (MSIS* Sykdomspulsen (NorSySS) er et overvåkingssystem ved Folkehelseinstituttet for infeksjonssykdommer basert på konsultasjoner hos fastlege og legevakt., NorSySS* Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger melder alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer til MSIS., MSIS laboratoriedatabasen* MSIS laboratoriedatabasen ved Folkehelseinstituttet. Dette er elektroniske kopisvar som går direkte fra laboratoriene inn til MSIS.)

  • Mage-tarminfeksjoner (NorSySS)

  • Luftveisinfeksjoner (NorSySS)

Kommuneoverleger kan på samme webside abonnere på en meldingstjeneste for å få varsel om en økning av antall konsultasjoner/positive prøvesvar på e-post for valgte kommuner/fylker. Dette er et signal som indikerer at det kan være en fordel å sjekke websiden og følge med på denne kommunen/fylket.

Data om en rekke indikatorer for covid-19-epidemien vil bli lagt til de kommende ukene. Landets kommuneoverleger vil få mulighet til å kommentere i en spørreundersøkelse nå i begynnelsen av juni.

Mer informasjon om løsningen og data kommer i neste nummer av Utposten.