Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Gry M. Grøneng

Prosjektleder

Richard White

Statistiker og webansvarlig

Gunnar

Statistiker og webansvarlig

Folkehelseinstituttet har lansert en webside der kommuneoverleger og fylkesleger kan få oversikt over koronavirus, samt luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner på nasjonalt, fylke- og kommunenivå: https://spuls.fhi.no/

Antall covid-19 meldinger til MSIS og andel konsultasjoner for covid-19 (mistenkt, sannsynlig eller bekreftet) på legekontor og legevakt.

Graf: data fra NorSySS og MSIS